Monday, August 3, 2015

CACTUS

the cactus plant
outlives and outlasts
even man himself
who then is the master
of the universe

from my book,
Haiku and Tanka Harvest
available at Amazon


Tagalog

ang cactus ay
nabubuhay nang matagal
sa tao, sino nga kaya 
higit makapangyarihan
sa mundo


No comments: