Friday, July 17, 2015

MORE BILINGUAL POEMSHAIKU

lack of rain
still no news
of their runaway daughter

Tagalog

kulang sa ulan
wala pa ring balita
lumayas na anak

a fly on top
of the carabao
the mighty one

Tagalog

nakasakay
sa likod ng kalabaw
makapangyarihan

TANKA

from a distance
at the appointed time
I wait for your smile
to bask once more
in your smile

Tagalog

sa abot ng tanaw
at takdang panahon
hintay ang sulyap mo
nang muling mamasdan
ang iyong ngiti

From my book,
Haiku and tanka harvest

No comments: