Wednesday, September 26, 2012

the silent sound
of her absence
fills their room
only the echoes
of yesterday remain

Tagalog version

napuno ang kanilang silid
ng tahimik na ugong
nang kanyang pagkawala
gunita ng kahapon
siya lang naiwan

Published in my book,
Haiku and Tanka Harvest
© December 2001

No comments: