Saturday, June 6, 2015

Fish that got away

Tagalog

nakawalang isda
palaki nang palaki
sa tungga ng alak

English

one that got away
the fish grows bigger
with every sip of beer

In my book.
Rusrle of bambbo leaves

No comments: