Thursday, January 9, 2014

Nature's furyman's ingenuity
still no match
to nature's fury

Tagalog


ang galing ng tao
di makakapantay
sa lindol at bagyo

No comments: