Wednesday, March 23, 2011

Bilingual Haiku and Tanka

Here are samples of my haiku and tanka in English and Tagalog, Philippine language, part of my poems just published in the latest issue of Sketchbook, Vol. 6, No. 1, January/February 2011.


HAIKU
wrong trail turn
the scent and sight
of wildflowers

Tagalog
maling daan
bango at tanawin
bulaklak na ligaw

TANKA
the silent sound
of her absence
fills their room
only the echoes
of yesterday remain

Tagalog

napuno ang kanilang silid 
ng tahimik na ugong
nang kanyang pagkawala
gunita ng kahapon
siya lang naiwan

No comments: